KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE837


POŻARY

1365


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

128


ALARMY FAŁSZYWE

2330


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2018-12-18 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 334

15 listopada 2018 r. w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, naczelnik wydziału kontrolno – rozpoznawczego Komendy Miejskiej PSP w Koninie, kpt. Sebastian Andrzejewski przeprowadził wykład dla mieszkańców gminy Stare Miasto, dotyczący zagrożeń w budynkach mieszkalnych, m. in. zatruć tlenkiem węgla oraz pożarów sadzy w kominach.

więcej

W dniu 15 listopada 2018 r. grupa konińskich strażaków skorzystała z możliwości otrzymania szczepień ochronnych przeciw tężcowi oraz durowi brzusznemu w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej. Szczepionki zostały zafundowane przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Koninie.

więcej

16 listopada br. bryg. Janusz Dębowski komendant miejski PSP w Koninie oraz mł. bryg. Maciej Pilarski zastępca komendanta miejskiego PSP w Koninie w obecności funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Komendy Miejskiej PSP w Koninie dokonał uroczystego wręczenia nagród Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.

więcej

W dniu 09.11.2018r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie odbyła się narada robocza z przedstawicielami urzędów miast i gmin.

więcej