KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE402


POŻARY

265


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

31


ALARMY FAŁSZYWE

698


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2019-04-25 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 77

W dniu 15 kwietnia 2019r. w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, odbył się egzamin recertyfikujący uprawnienia strażaków do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP).

więcej

W dniach od 10 do 12 kwietnia 2019 r. w Jednostkach Ratowniczo - Gaśniczych Nr 1 i 2 w Koninie, zorganizowano nieodpłatne badanie (wykonywanie testów) przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu C (HCV). Funkcjonariusze oraz pracownicy korpusu służby cywilnej tut. Komendy, zostali przebadani przez wykwalifikowane osoby, a także mieli możliwość pozyskania dodatkowej wiedzy z zakresu profilaktyki wirusa HCV.

więcej

16 kwietnia 2019 r. tuż po godz. 1.00 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie wpłynęło zgłoszenie o pożarze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kwiatkowskiego w Koninie.

więcej

W dniu 6 kwietnia 2019 r. w Gosławicach, odbyły się ćwiczenia w formie warsztatów dla wybranych sił i środków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i jednostek OSP Gosławice, OSP Cukrownia Gosławice i OSP Morzysław.

więcej