KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE519


POŻARY

1167


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

100


ALARMY FAŁSZYWE

1786


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2017-10-21 r.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie przeprowadziła w dniach od 7 do 15 października 2017 r. w zakresie ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i powiatu konińskiego.

więcej

16 października br. na polecenie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz w związku z potrzebą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w warunkach zbliżającej się zimy oraz innych ekstremalnych zjawisk pogodowych, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie zorganizowała spotkanie dotyczące przygotowania do sezonu zimowego 2017/2018.

więcej

12 października br. funkcjonariusze Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, kpt. Sebastian Andrzejewski oraz kpt. Michał Karczewski przedstawili wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynków, które są egzekwowane podczas prowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych.

więcej

Pod koniec roku 2016 konińscy strażacy w ramach pozyskanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizowane przedsięwzięcie pn. „Poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie wpływu pożarów oraz innych zagrożeń na środowisko w ramach realizowanych spotkań z mieszkańcami miasta Konina i powiatu konińskiego” oraz w ramach kampanii społecznej „CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ” przekazali 250 czujników tlenku węgla dla rodzin z terenu miasta Konina i powiatu konińskiego.

więcej