KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE683


POŻARY

1165


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

104


ALARMY FAŁSZYWE

1952


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2018-09-23 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 388

W dniu 29 czerwca 2018r. w sali szkoleniowej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, odbyło się szkolenie kwartalne w ramach doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy i pracowników Komendy.

Podczas szkolenia omówiona została tematyka wg programu zatwierdzonego przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie. Głównymi zagadnieniami podczas szkolenia było:

- ocena współpracy obsady SKKM z dyspozytorami Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego,

- analiza sporządzanej dokumentacji ze zdarzeń,

- bezpośredni udział jednostek OSP w działaniach ratowniczych w kontekście aktualizacji danych druhów OSP w SWD – PSP,

- ramowe zasady funkcjonowania oficera lub aspiranta wyznaczonego przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej do pełnienia funkcji oficera operacyjnego,

- przygotowanie do sezonu letniego z uwzględnieniem działań ratownictwa wodnego,

- BHP: narażenie na ekspozycję materiału biologicznego potencjalnie niebezpiecznego oraz nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa i higieny służby,

- podsumowanie przeprowadzonych dotychczasowo szkoleń dla jednostek OSP.

Ponadto w sprawach bieżących i dyskusji podniesiono tematy związane z informowaniem zarządców dróg oraz funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koninie, podczas wynikłych zdarzeń.

Opracowanie: st. kpt. Robert Soliński. Zdjęcia: mł. kpt. Robert Niestrata.

  • 2018_06_29_01
  • 2018_06_29_02

W dniu 28 czerwca 2018r. w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, odbył się egzamin recertyfikujący uprawnienia strażaków do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP).

więcej

W związku z silnym wiatrem i opadami, Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie 21 czerwca 2018 r. odnotowało łącznie 26 zdarzeń.

więcej

21 czerwca 2018 r. w świetlicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie odbyło się uroczyste ślubowanie przyjętych do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej czterech funkcjonariuszy: str. Katarzynę Olszynę, str. Kamila Zalewskiego, str. Kamila Maciejewskiego i str. Sebastiana Złotnickiego.

więcej