KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE519


POŻARY

1167


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

100


ALARMY FAŁSZYWE

1786


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2017-10-21 r.

24 sierpnia br. doszło do trzech wypadków.

więcej

17 sierpnia 2017 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie odbyło się spotkanie Komendanta Miejskiego PSP w Koninie bryg. Janusza Dębowskiego z Burmistrzem Rychwała Stefanem Dziamarą oraz Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kucharach Kościelnych druhem Janem Bacherą.

więcej

W dniu 17.08.2017r. o godzinie 12:00 w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie odbyła się wideokonferencja, której przewodniczył Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann oraz Wielkopolski Komendant Wojewódzki bryg. Andrzej Bartkowiak, a skierowana była do wszystkich Komend PSP oraz władz samorządowych z terenu województwa wielkopolskiego.

więcej

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie przeprowadziła w dniach od 24.06.2017 r. do 13.08.2017 r. szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu konińskiego, wg programu zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP w dniu 17.11.2015 r.

więcej