KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE402


POŻARY

265


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

31


ALARMY FAŁSZYWE

698


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2019-04-25 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 77

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie w ramach akcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo” brali udział w szeregu działaniach profilaktyczno – edukacyjnych „Bezpieczne ferie 2019”.

więcej

W dniu 11 stycznia 2019r. w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, odbył się egzamin recertyfikujący uprawnienia strażaków do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP).

więcej

Cztery osoby zostały poszkodowane, w tym dwoje dzieci w wyniku zatrucia tlenkiem węgla.

więcej

Fajerwerki to materiał łatwopalny i wybuchowy – o wysokiej temperaturze palenia i dużym polu rażenia w momencie wybuchu. To nie zabawka, którą można dać dziecku!

więcej