KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE305


POŻARY

284


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

34


ALARMY FAŁSZYWE

623


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2018-04-26 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 177

W dniu 26 lutego 2018 r. w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego – Oddział Terenowy w Koninie.

więcej

Tragicznie zakończyła się podróż kobiety na ulicy Skulskiej w miejscowości Wilczogóra, gmina Wilczyn. Do zdarzenia doszło około godz. 14.30 w dniu 27 lutego br.

więcej

W okresie ferii zimowych funkcjonariusze Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie przeprowadzali czynności kontrolno – rozpoznawcze w miejscach zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.

więcej

21 lutego br. tuż po godz. 8.00 konińscy strażacy zostali wezwani do nietypowego zdarzenia w Koninie przy ul. Okólnej.

więcej