KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE683


POŻARY

1165


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

104


ALARMY FAŁSZYWE

1952


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2018-09-23 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 388

26 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sompolno w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Sompolno – Pana Romana Bednarka, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koninie bryg. Janusz Dębowski, wręczył listy gratulacyjne druhom OSP Sompolno, którzy wykazali się szczególnym zaangażowaniem i wysokim profesjonalizmem w prowadzonych działaniach ratowniczych oraz zapewnieniu pomocy osobie poszkodowanej.

więcej

W związku z pożarami lasów w środkowej części Szwecji, polski rząd podjął decyzję o udzieleniu wsparcia.

więcej

W dniu 19 lipca 2018r. gościnny teren Nadleśnictwa Grodziec, stał się miejscem koncentracji wybranych sił i środków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie i wytypowanych terenowo jednostek OSP Grodziec i OSP Biskupice.

więcej

18 lipca 2018 r. funkcjonariusze Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie po raz kolejny odwiedzili miejsce letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Tym razem kontrolę, wspólnie z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Koninie, przeprowadzono w Ośrodku SUN SPORT w miejscowości Mrówki-Kownaty.

więcej