KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE565


POŻARY

933


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

88


ALARMY FAŁSZYWE

1586


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2018-08-15 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 297

W dniu 11 wrze?nia 2009r. nast?piło oficjalne wł?czenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w GrodĽcu...

więcej

Zlokalizowanie na terenie powiatu konińskiego zakładów posiadaj?cych substancje chemiczne oraz dróg i torów kolejowych po których przewożone s? materiały niebezpieczne ...

więcej

W dniu 5 wrze?nia 2009r. na stadionie sportowym w Golinie przeprowadzone zostały VI Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze

więcej

W dniu 28 sierpnia 2009r. nad Jeziorem Płotki odbyły się Mistrzostwa...

więcej