KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE162


POŻARY

178


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

23


ALARMY FAŁSZYWE

363


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2018-03-21 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 118

W dniach 7-18 wrzesień br strażacy z Jednostek Ratowniczo-Ga?niczych Państwowej Straży Pożarnej w Koninie...

więcej

Stało się tradycj?, że kapelani Ochotniczych i Państwowych Straży Pożarnych spotykaj? się na swoich...

więcej

W dniu 11 wrze?nia 2009r. nast?piło oficjalne wł?czenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w GrodĽcu...

więcej

Zlokalizowanie na terenie powiatu konińskiego zakładów posiadaj?cych substancje chemiczne oraz dróg i torów kolejowych po których przewożone s? materiały niebezpieczne ...

więcej