KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE



683


POŻARY

1165


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

104


ALARMY FAŁSZYWE

1952


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2018-09-23 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 388

W dniu 21.04.2010r. w miejscowo?ci Kazimierz Biskupi odbyło się posiedzenie ...

więcej

Wzorem lat ubiegłych, maj w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej ...

więcej

W miesi?cu marcu i kwietniu przeprowadzono szkolenie dla strażaków...

więcej

W dniu 19.04.2010 ok. godz.11.45 w miejscowo?ci Szyszyńskie Holendry

więcej