KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE569


POŻARY

1299


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

108


ALARMY FAŁSZYWE

1976


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2017-12-12 r.

Stało się tradycj?, że kapelani Ochotniczych i Państwowych Straży Pożarnych spotykaj? się na swoich...

więcej

W dniu 11 wrze?nia 2009r. nast?piło oficjalne wł?czenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w GrodĽcu...

więcej

Zlokalizowanie na terenie powiatu konińskiego zakładów posiadaj?cych substancje chemiczne oraz dróg i torów kolejowych po których przewożone s? materiały niebezpieczne ...

więcej

W dniu 5 wrze?nia 2009r. na stadionie sportowym w Golinie przeprowadzone zostały VI Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze

więcej