KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE90


POŻARY

114


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

17


ALARMY FAŁSZYWE

221


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2020-02-20 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 63

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie przeprowadziła w dniach od 01.02.2020 r. do 09.02.2020 r. na terenie JRG Nr 1 szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

więcej

40 strażaków przez ponad 7 godzin zmagało się z pożarem wyciętych krzaków, śmieci i torfowiska na nieużytkach rolnych w miejscowości Dębowiec, gmina Wierzbinek.

więcej

26 stycznia 2020 r. strażaków z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 w Koninie odwiedzili harcerze z 231 Poznańskiej Drużyny Harcerzy Starszych NESTOR, 88 Poznańskiej Drużyny Harcerzy Starszych DRAGON oraz 31 Poznańskiej Drużyny Harcerzy Starszych ELEMENTUM.

więcej

22 stycznia 2020 r. konińską komendę miejską PSP odwiedziła zagraniczna delegacja Urzędu Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie Czerniowieckim na Ukrainie.

więcej