KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE661


POŻARY

1151


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

104


ALARMY FAŁSZYWE

1916


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2018-09-20 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 369