KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE758


POŻARY

1243


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

111


ALARMY FAŁSZYWE

2112


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2018-10-20 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 331