KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE24


POŻARY

36


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

3


ALARMY FAŁSZYWE

63


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2018-01-17 r.