KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE427


POŻARY

520


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

56


ALARMY FAŁSZYWE

1003


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2018-06-22 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 225

Przebudowa pomieszczeń garażowych budynku strażnicy wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej oraz wymianą nawierzchni placu manewrowego Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie

Wybór najkorzystniejszej oferty 

Wyjaśnienia SIWZ 

Wyjaśnienie SIWZ 

Ogłoszenie o przetargu 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWENIA 

Załącznik 1a 

Załącznik 1 

Załącznik 2 

Załącznik 3 

Załącznik 4 

Załącznik 5 

Załącznik 6 

Załącznik 7 

Załącznik 8 

Załącznik 9 - wzór umowy 

Załącznik 10 

Załącznik 11 - Projekt budowlany 

Załacznik nr 12 - Projekt budowlany - Etap2 

Załącznik nr 12a - RYSUNEK ZAMIENNY OGRODZENIA 

Załącznik nr 13 - Projekt oswietlenia drogowego i zasilania bramy domofonu oraz kamer - Etap2 

Załącznik nr 14 - Projekt organizacji ruchu 

Załacznik nr 15 - Projekt wykonawczy - Etap2 

Załącznik nr 16 - STWiOR Budowlanych [09-2013] - Etap 1 

Załącznik nr 17 - STWiOR Elektrycznych [09-2013] - Etap 1 

Załącznik nr 18 - STWiOR budowlanych - etap 2 

Załącznik nr 19 - STWiOR elektrycznych - etap 2 

Załacznik nr 20 - Przedmiar - Garaż drabina i eko 

Załącznik nr 21 - Przedmiar - Monitoring - elektryka 

Załacznik nr 22 - Przedmiar - Monitoring - wyposażenie 

Załącznik nr 23 - Przedmiar - Ogrodzenie 

Załacznik nr 24 - Przedmiar - OR - wyposażenie 

Załacznik nr 25 - Przedmiar - Oświetlenie placu wewnętrznego 


 

Dostawa energii elektrycznej czynnej na potrzeby budynków i lokali będącychw użytkowaniu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożamej w Koninie

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik 1 - UMOWA

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8


 

Dokumentacja przetargowa: Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb dla pojazdów i sprzętu silnikowego będącego w dyspozycji KMPSP w Koninie

Wyniki przetargu na dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej

Informacja o wyborze oferty na dostawę oleju napędowego i benzyny bezołowiowej Pb dla pojazdów i sprzętu silnikowego w dyspozycji KMPSP w Koninie

Odpowiedź na zapytania do SIWZ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Załącznik 1 - wzór umowy

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8