KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE517


POŻARY

1155


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

100


ALARMY FAŁSZYWE

1772


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2017-10-18 r.