KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE796


POŻARY

1315


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

125


ALARMY FAŁSZYWE

2236


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2018-11-20 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 336