KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE462


POŻARY

781


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

76


ALARMY FAŁSZYWE


Suma zdarzeń: 1319
Statystyka zdarzeń do dnia 2017-08-18 r.