KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE159


POŻARY

176


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

23


ALARMY FAŁSZYWE

358


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2018-03-20 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 113