KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE22


POŻARY

33


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

3


ALARMY FAŁSZYWE

58


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2018-01-16 r.