KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE604


POŻARY

896


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

77


ALARMY FAŁSZYWE

1577


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2020-08-04 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 100

W dniach 7, 8, i 9 lipca 2020r. teren przy rzece Warcie w okolicach Mostu Unii Europejskiej w Koninie stał się miejscem koncentracji wybranych sił i środków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie i wytypowanych terenowo jednostek OSP: Morzysław, Cukrownia Gosławice i Osiecza Pierwsza.

Ćwiczenia zostały poprzedzone częścią teoretyczną, w której między innymi omówiono zasady BHP oraz stosowanie środków ostrożności poruszając się na wodzie, która jest częścią szlaku żeglugi śródlądowej.

Głównym założeniem warsztatów była lokalizacja i ograniczenie powstałego rozlewiska substancji ropopochodnej na powierzchni rzeki z wykorzystaniem konińskich strażaków wchodzących w skład grup specjalistycznych SGRW-N „Konin” i SGRChem - Eko „Konin”. To właśnie współpraca, pomiędzy grupami specjalistycznymi Komendy, a jednostkami OSP, miała znaczący wpływ na określenie czasów operacyjnych rozwinięcia zapór z wykorzystaniem platformy ratowniczej i oceny wspólnych działań.

Poziom wody rzeki Warty pozwolił zrealizować stawiane przed strażakami założenia do przećwiczenia, a zdobyta wiedza i wypracowane umiejętności, będą owocować przy powtarzających się wspólnych działaniach.

Opracowanie: st. kpt. Robert Soliński. Zdjęcia: st. kpt. Piotr Szafrański.