KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE604


POŻARY

896


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

77


ALARMY FAŁSZYWE

1577


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2020-08-04 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 100

11 czerwca 2020 r. tuż po godz. 7.00 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie wpłynęło zgłoszenie o pożarze transformatora przy ul. Torowej w Koninie.

yżurny SKKM natychmiast zadysponował dwa samochody ratowniczo – gaśnicze oraz kontener proszkowy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 w Koninie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono pożar transformatora wysokiego napięcia na terenie stacji elektroenergetycznej. Na miejscu obecni byli pracownicy Pogotowia Energetycznego.

Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz zamknięciu ulicy Torowej dla ruchu kołowego. Po wyłączeniu napięcia w stacji elektroenergetycznej przez pracowników Pogotowia Energetycznego, strażacy podali proszek gaśniczy na palący się transformator. Podjęte działania pozwoliły na szybie ugaszenie pożaru oraz ograniczyły rozprzestrzenianie się ognia na całą stację elektroenergetyczną.

Tekst: kpt. Sebastian Andrzejewski. Zdjęcia: JRG Nr 1