KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE604


POŻARY

896


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

77


ALARMY FAŁSZYWE

1577


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2020-08-04 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 100

Doskonalenie zawodowe jest nierozłącznym elementem służby każdego strażaka.

Pozyskane umiejętności, nawyki i opanowanie wiedzy przyczyniają się do bezpiecznego i profesjonalnego prowadzenia działań ratowniczych. Proces doskonalenia zawodowego uzależniony jest od zakresu wykonywanych czynności służbowych i ukierunkowany jest na utrwalanie oraz rozwijanie umiejętności na zajmowanym stanowisku.

W drugiej połowie maja 2020 r. na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2 w Koninie odbyły się ćwiczenia z zakresu ratownictwa technicznego z wykorzystaniem samochodu SCRt typu Mega-City oraz udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej. Ćwiczenia miały na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności oraz odwzorowanie warunków panujących podczas prowadzenia działań ratowniczych. Kolejnym tematem doskonalenia zawodowego były ćwiczenia z wykorzystaniem zestawu pompowego ZP-680, których głównym celem było zassanie oraz dostarczenie wody na określoną odległość, z zachowaniem wymaganego wydatku wodnego.

Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 w Koninie w miesiącu maju ćwiczyli między innymi techniki operowania prądami gaśniczymi oraz techniki pracy strażaków. Na zajęciach przećwiczone zostały następujące techniki: ołówkowanie, omiatanie oraz malowanie. W ramach technik pracy strażaka przećwiczono przemieszczanie się z linią gaśniczą oraz współpracę w rocie. Podczas ćwiczeń omówiono także zasady bezpieczeństwa oraz zasady dobierania i używania środków ochrony indywidualnej.

Tekst: kpt. Michał Karczewski, zdjęcia KM PSP w Koninie