KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE485


POŻARY

420


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

46


ALARMY FAŁSZYWE

951


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2020-05-29 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 38

Konińscy strażacy dzięki uprzejmości IMPEXMETAL S.A. Aluminium Konin pozyskali zbiornik do ćwiczeń dla potrzeb Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego działającej przy Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 w Koninie.

Pozyskany zbiornik będzie służył strażakom do doskonalenia umiejętności związanych z ratownictwem chemiczno – ekologicznym, w tym między innymi do uszczelniania uszkodzonych zbiorników.

Tekst i zdjęcia: kpt. Sebastian Andrzejewski