KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE696


POŻARY

1360


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

98


ALARMY FAŁSZYWE

2154


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2020-09-21 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 258

Wystarczyło kilka dni słonecznych i Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie od 13 do 16 marca 2020 r. na terenie miasta i powiatu konińskiego odnotowało 9 pożarów traw.

 

W większości przypadków prawdopodobną przyczyną ich powstania były podpalenia. W roku 2019 na terenie całego kraju odnotowano 55 912 pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych, co stanowiło ok. 36 % wszystkich pożarów w Polsce. W wyniku tych zdarzeń w roku 2019 śmierć poniosło 10 osób, natomiast 140 zostało rannych. Ponadto od roku 2011 w pożarach tych zginęło łącznie 78 osób.

Wypalanie łąk, ściernisk i nieużytków może doprowadzić do pożaru pobliskiego lasu, domów i budynków gospodarczych. Zagrożone jest zdrowie, a nawet życie ludzkie, w tym także podpalacza.

W rozprzestrzenianiu ognia pomaga także wiatr. W przypadku dużej jego prędkości i gwałtownej zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie budynki lub lasy. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dorobek całego życia.

Przypominamy, że wypalanie traw jest zabronione. Grożą za to wysokie kary, nawet do 5 tysięcy złotych, a w przypadkach kiedy, zagrożone jest mienie lub życie – od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Za wywołanie pożaru traw grożą poważne konsekwencje prawne, może też to skutkować utratą dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej. Zdarzenia te angażują również wiele służb ratowniczych, których pomoc może być potrzebna w tym samym czasie w innym miejscu, gdzie naprawdę zagrożone jest życie i zdrowie ludzi.

W ramach kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej „STOP pożarom traw!”, Komenda Miejska PSP w Koninie apeluje do mieszkańców miasta Konina i powiatu konińskiego o niewypalanie suchych traw i pozostałości roślinnych, gdyż może to doprowadzić do nieszczęśliwego zdarzenia.

Tekst: kpt. Sebastian Andrzejewski