KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE696


POŻARY

1360


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

98


ALARMY FAŁSZYWE

2154


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2020-09-21 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 258

Na uroczystości podsumowującej działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie za rok 2019 pojawiło się grono gości z instytucji współpracujących i wspierających działalność konińskich strażaków.

 

Swoją obecnością zaszczycili m.in.:

 • Poseł na Sejm RP Ryszard Bartosik,
 • Poseł na Sejm RP Leszek Galemba,
 • pełniący obowiązki Zastępcy Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Robert Natunewicz,
 • Starosta Koniński Stanisław Bielik,
 • Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie Paweł Figurski,
 • Proboszcz Parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Koninie ks. Zbigniew Cabański, Kapelan strażaków Komendy Miejskiej PSP w Koninie,
 • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Koninie nadkom. Roman Pankowski,
 • Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Koninie Tomasz Kosko,
 • Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Koninie Katarzyna Rzepecka – Andrzejak,
 • Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Koninie Agnieszka Dybała – Kamińska,
 • Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Koninie druh Andrzej Piaskowski,
 • Prezes Zarządu Powiatu Grodzkiego Związku OSP RP w Koninie druh Andrzej Herudziński,
 • przedstawiciele Związków Zawodowych.

W minionym roku Komenda Miejska PSP w Koninie odnotowała łącznie 2378 wszystkich zdarzeń, z czego miejscowych zagrożeń było 1288, pożarów 943 oraz 147 alarmów fałszywych.

Komendant Miejski PSP w Koninie, bryg. Janusz Dębowski podziękował za dotychczasową współpracę i wsparcie samorządowcom, instytucjom, strażakom z Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym z Komendy Miejskiej PSP w Konnie. Przedstawił również główne kierunki działań Komendy Miejskiej PSP w Koninie na rok 2020.

Opracowanie: kpt. Sebastian Andrzejewski, zdjęcia: kpt. Robert Niestrata