KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE90


POŻARY

114


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

17


ALARMY FAŁSZYWE

221


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2020-02-20 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 63

40 strażaków przez ponad 7 godzin zmagało się z pożarem wyciętych krzaków, śmieci i torfowiska na nieużytkach rolnych w miejscowości Dębowiec, gmina Wierzbinek.

Zgłoszenie do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Koninie wpłynęło tuż po godz. 11.00, w dniu 3 lutego 2020 r.

Działania strażaków polegały na podaniu wody na palący się torf. Ze względu na duże zapotrzebowanie wodne, zadysponowano na miejsce zdarzenia dodatkowe siły i środki, w tym strażaków z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Radziejowie z województwa kujawsko – pomorskiego oraz cysternę z wodą z OSP Ślesin. Powyższe działania pozwoliły na ugaszenie pożaru.

W zdarzeniu brali udział strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 i 2 w Koninie, strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Radziejowie oraz druhowie z OSP Wierzbinek, OSP Ziemięcin, OSP Mąkoszyn, OSP Boguszyce i OSP Ślesin.

Tekst: kpt. Sebastian Andrzejewski. Zdjęcia: JRG Nr 1