KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE90


POŻARY

114


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

17


ALARMY FAŁSZYWE

221


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2020-02-20 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 63

26 stycznia 2020 r. strażaków z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 w Koninie odwiedzili harcerze z 231 Poznańskiej Drużyny Harcerzy Starszych NESTOR, 88 Poznańskiej Drużyny Harcerzy Starszych DRAGON oraz 31 Poznańskiej Drużyny Harcerzy Starszych ELEMENTUM.

 

Podczas spotkania strażacy przybliżyli prawidłowe postępowanie podczas wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia oraz omówili prawidłowe zgłaszanie zdarzeń na numery alarmowe. Ponadto harcerze zapoznali się z pracą strażaka oraz z posiadanym przez konińską jednostkę sprzętem ratowniczo – gaśniczym.

Opracowanie: kpt. Sebastian Andrzejewski, zdjęcia: JRG Nr 1 w Koninie