KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE604


POŻARY

896


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

77


ALARMY FAŁSZYWE

1577


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2020-08-04 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 100

22 stycznia 2020 r. konińską komendę miejską PSP odwiedziła zagraniczna delegacja Urzędu Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie Czerniowieckim na Ukrainie.

Delegacji przewodniczył pierwszy zastępca komendanta Aleksandr Ajsiuk, któremu towarzyszył kierownik działu współpracy z mediami i kontaktów ze społeczeństwem Urzędu Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Siergiej Babczuk. W spotkaniu, które odbyło się na terenie JRG nr 2 w Koninie wziął udział zastępca komendanta miejskiego PSP w Koninie bryg. Maciej Pilarski wraz z funkcjonariuszami.

Delegacja strażaków z Ukrainy przyjechała w ramach umowy partnerskiej między Koninem, a Czerniowcami. Celem wizyty było zapoznanie się z funkcjonowaniem straży pożarnych w Polsce. Omówione zostały zasady funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w Polsce, współpraca Państwowej Straży Pożarnej z ochotniczymi strażami pożarnymi na terenie powiatu konińskiego. Goście zostali zapoznani ze sprzętem będącym na wyposażeniu OSP Konin-Chorzeń jak i PSP na bazie JRG Nr 2 w Koninie. Przedstawiciele delegacji byli pod dużym wrażeniem współpracy strażaków zawodowych z ochotnikami oraz samego funkcjonowania ksrg.

Opracowanie: kpt. Sebastian Andrzejewski, zdjęcia: Aleksandra Wysocka – Przegląd Koniński