KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE553


POŻARY

741


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

65


ALARMY FAŁSZYWE

1359


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2020-07-13 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 109