KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE485


POŻARY

420


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

46


ALARMY FAŁSZYWE

951


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2020-05-29 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 38