KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE837


POŻARY

1365


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

128


ALARMY FAŁSZYWE

2330


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2018-12-18 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 334

5 października br. bryg. Janusz Dębowski komendant miejski PSP w Koninie w obecności funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych Komendy Miejskiej PSP w Koninie dokonał uroczystego wręczenia mł. bryg. Jackowi Horoszowi oraz st. kpt. Łukaszowi Kaniewskiemu nagrody Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych.

Tekst i zdjęcia: kpt. Sebastian Andrzejewski

  • 2018_10_05_01
  • 2018_10_05_02
  • 2018_10_05_03