KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE835


POŻARY

1360


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

128


ALARMY FAŁSZYWE

2323


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2018-12-13 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 343

11 sierpnia br. zastępca komendanta miejskiego PSP w Koninie mł. bryg. Maciej Pilarski w obecności strażaków zmiany służbowej, dowódców JRG oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KM PSP w Koninie wręczył awanse na wyższe stanowiska służbowe.

Z dniem 01 września 2018 r. mł. asp. Robert Janicki, mł. asp. Rafał Tomicki oraz mł. asp. Artur Pawłowski zostali dowódcami zastępu.

Ponadto mł. bryg. Maciej Pilarski wręczył list gratulacyjny st. asp. Sławomirowi Chamerze w związku z jubileuszem 30 lecia pracy i służby, mł. bryg. Tomaszowi Kruszyńskiemu w związku w związku z jubileuszem 25 lecia pracy i służby oraz kpt. Sylwestrowi Grabińskiemu i st. sekc. Karolowi Budnemu w związku z jubileuszem 20 lecia pracy i służby.

Tekst: kpt. Sebastian Andrzejewski, zdjęcia: mł. kpt. Robert Niestrata

  • 2018_09_10_01
  • 2018_09_10_02
  • 2018_09_10_03