KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE143


POŻARY

169


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

18


ALARMY FAŁSZYWE

330


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2019-03-21 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: -28

11 sierpnia br. zastępca komendanta miejskiego PSP w Koninie mł. bryg. Maciej Pilarski w obecności strażaków zmiany służbowej, dowódców JRG oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych KM PSP w Koninie wręczył awanse na wyższe stanowiska służbowe.

Z dniem 01 września 2018 r. mł. asp. Robert Janicki, mł. asp. Rafał Tomicki oraz mł. asp. Artur Pawłowski zostali dowódcami zastępu.

Ponadto mł. bryg. Maciej Pilarski wręczył list gratulacyjny st. asp. Sławomirowi Chamerze w związku z jubileuszem 30 lecia pracy i służby, mł. bryg. Tomaszowi Kruszyńskiemu w związku w związku z jubileuszem 25 lecia pracy i służby oraz kpt. Sylwestrowi Grabińskiemu i st. sekc. Karolowi Budnemu w związku z jubileuszem 20 lecia pracy i służby.

Tekst: kpt. Sebastian Andrzejewski, zdjęcia: mł. kpt. Robert Niestrata

  • 2018_09_10_01
  • 2018_09_10_02
  • 2018_09_10_03