KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE143


POŻARY

169


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

18


ALARMY FAŁSZYWE

330


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2019-03-21 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: -28

W dniach od 3 do 7 września 2018 r. odbyło się zgrupowanie szkoleniowe Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.

11 nurków doskonaliło swoje umiejętności korzystając z Jeziora Budzisławskiego przy Ośrodku Wypoczynkowym Tręby Stare.

W dniu 5 września bryg. Janusz Dębowski komendant miejski PSP w Koninie przeprowadził wizytację zgrupowania. Głównym celem wizyty było omówienie programu zgrupowania, realizacji oraz sprawdzenie umiejętności nowych członków grupy SGRW-N Konin.

Tekst: kpt. Sebastian Andrzejewski, zdjęcia: JRG Nr 2

  • 2018_09_06_01