KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE758


POŻARY

1243


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

111


ALARMY FAŁSZYWE

2112


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2018-10-20 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 331

29 sierpnia br. zastępca komendanta Miejskiego PSP w Koninie mł. bryg. Maciej Pilarski wręczył list gratulacyjny asp. sztab. Sławomirowi Urbaniakowi, w związku z jubileuszem 30 lecia pracy i służby oraz st. kpt. Mariuszowi Batorskiemu i st. kpt. Pawłowi Najkowskiemu, w związku z jubileuszem 25 lecia służby.

Tekst: kpt. Sebastian Andrzejewski, zdjęcia: mł. kpt. Robert Niestrata

  • 2018_09_01_01
  • 2018_09_01_02