KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE239


POŻARY

213


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

28


ALARMY FAŁSZYWE

480


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2020-03-31 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 93