KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE483


POŻARY

419


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

46


ALARMY FAŁSZYWE

948


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2020-05-28 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 39