KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE143


POŻARY

169


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

18


ALARMY FAŁSZYWE

330


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2019-03-21 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: -28

W dniu 29 kwietnia 2018r. w remizie OSP Skulsk odbył się egzamin podsumowujący pierwsze z zaplanowanych w powiecie konińskim w bieżącym roku, szkoleń podstawowych strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

 Szkolenie odbyło się według 126-godzinnego Programu Szkolenia Podstawowego Strażaków Ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych zatwierdzonego przez Komendanta Głównego PSP w 2015 roku. Egzamin przeprowadziła komisja egzaminacyjna powołana przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, w której skład wchodzili funkcjonariusze Komendy Miejskiej PSP w Koninie.

Wychodząc naprzeciw zarówno oczekiwaniom, jak i potrzebom szkoleniowym druhów OSP, zajęcia odbywały się w remizie OSP Skulsk.

Druhny i druhowie, którzy przystąpili do egzaminu teoretycznego i praktycznego, mogą pochwalić się pozytywnym zakończeniem toku szkolenia i tym samym wzmocnić potencjały osobowe swoich macierzystych jednostek OSP.

Opracowanie i zdjęcia: st. kpt. Robert Soliński.

  • 2018_04_29_1
  • 2018_04_29_2
  • 2018_04_29_3
  • 2018_04_29_4