KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE402


POŻARY

265


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

31


ALARMY FAŁSZYWE

698


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2019-04-25 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 77

Z dniem 29 marca 2018 r. wielkopolski komendant wojewódzki PSP bryg. Andrzej Bartkowiak powierzył pełnienie obowiązków zastępcy komendanta miejskiego PSP w Koninie mł. bryg. Maciejowi Pilarskiemu.

 

Nowy zastępca komendanta, w dniu 29 marca spotkał się z funkcjonariuszami oraz pracownikami Komendy Miejskiej PSP w Koninie. W imieniu całej załogi, komendant miejski PSP w Koninie bryg. Janusz Dębowski powitał mł. bryg. Macieja Pilarskiego, życząc mu wytrwałości i powodzenia w służbie na nowym stanowisku.

Mł. bryg. Maciej Pilarski służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął we wrześniu 1995 r. jako kadet Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Następnie pełnił służbę w Komendzie Rejonowej i Komendzie Miejskiej PSP w Koninie na stanowisku dowódcy zastępu. W roku 1999 został przeniesiony do Komendy Powiatowej PSP w Kole, gdzie kolejno zajmował stanowiska: dowódcy zastępu, dowódcy sekcji, młodszego specjalisty, starszego inspektora i naczelnika wydziału kwatermistrzowsko – kadrowego.

Mł. bryg. Maciej Pilarski jest absolwentem Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu z roku 1997, studiów inżynierskich w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie z roku 2002 oraz studiów magisterskich w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno – prywatne oraz w zakresie gospodarowania zasobami.

Opracowanie: kpt. Michał Karczewski, zdjęcia: asp. Andrzej Śliwka

  • 2018_03_29_01
  • 2018_03_29_02