KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE402


POŻARY

265


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

31


ALARMY FAŁSZYWE

698


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2019-04-25 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 77

21 strażaków zmagało się z pożarem w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Koninie.

Zgłoszenie do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Koninie wpłynęło o godz. 23.24, w dniu 26 marca br.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono całkowicie objętą pożarem wiatę, w której składowany był rozdrobniony plastik i inne odpady. Pożar wydobywał się poza wiatę oraz panowało silne zadymienie.

Działania strażaków polegały na odłączeniu energii elektrycznej w wiacie oraz podaniu piany gaśniczej na palące się odpady. Dalsza praca ratowników polegała na dokładnym dogaszeniu tlącego się materiału.

W zdarzeniu brali udział strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 i 2 w Koninie oraz druhowie z OSP Chorzeń.

Tekst: kpt. Sebastian Andrzejewski. Zdjęcia: JRG Nr 1 w Koninie

  • 2018_03_26_01
  • 2018_03_26_02
  • 2018_03_26_03