KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE402


POŻARY

265


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

31


ALARMY FAŁSZYWE

698


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2019-04-25 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 77

24 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Kramsku odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”, do którego przystąpiło 25 uczniów ze szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu konińskiego.

Nad prawidłowym przebiegiem tych eliminacji czuwali funkcjonariusze z Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.

Uczniowie z poszczególnych grup wiekowych – grupa I – szkoły podstawowe klasy I - VI, grupa II – szkoły podstawowe klasy VII i oddziały gimnazjalne klasy II – III, grupa III – szkoły ponadgimnazjalne – przystąpili do testu pisemnego. Następnie osoby, które uzyskały największą ilość punktów, przeszły do drugiego etapu turnieju – pytań ustnych, który wyłonił zwycięzców. Najlepsi w poszczególnych grupach wiekowych zostali wyróżnieni nagrodami rzeczowymi.

Laureaci z danych grup wiekowych zostali zakwalifikowani do dalszego etapu (eliminacje szczebla wojewódzkiego) Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbędzie się 14 kwietnia br. na terenie powiatu gostyńskiego.

Zwycięzcy eliminacji powiatowych:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy I - VI):

I. miejsce – uczeń Szkoły Podstawowej w Wilczynie

II. miejsce – uczeń Szkoły Podstawowej w Sompolnie

III. miejsce – uczeń Szkoły Podstawowej w Brzeźnie

II grupa wiekowa (szkoły podstawowe klasy VII i oddziały gimnazjalne klasy II – III):

I. miejsce – uczeń Szkoły Podstawowej w Kazimierzu Biskupim

II. miejsce – uczeń Szkoły Podstawowej w Krzymowie

III. miejsce – uczeń Szkoły Podstawowej w Żychlinie

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne):

I. miejsce – uczeń ZSP w Sompolnie

Tekst: kpt. Sebastian Andrzejewski. Zdjęcia: KMPSP w Koninie.

  • 2018_03_24_01
  • 2018_03_24_02
  • 2018_03_24_03
  • 2018_03_24_04
  • 2018_03_24_05