KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE683


POŻARY

1165


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

104


ALARMY FAŁSZYWE

1952


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2018-09-23 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 388

W dniu 26 lutego 2018 r. w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego – Oddział Terenowy w Koninie.

Zajęcia obejmowały aspekty teoretyczne, jak i również ćwiczenia praktyczne z użyciem między innymi: fantomów, toreb medycznych, szyn do unieruchamiania złamań oraz defibrylatora (AED).

Nad merytorycznym przebiegiem zajęć czuwał Miejski Koordynator Ratownictwa Medycznego Komendy Miejskiej PSP w Koninie, st. asp. Tomasz Kołodziejczak.

Zorganizowane szkolenie było również świetną okazją do zapoznania się z charakterem wykonywanych obowiązków służbowych, zarówno Państwowej Straży Pożarnej, jak i Inspekcji Transportu Drogowego.

Opracowanie: st. kpt. R. Soliński. Zdjęcia: JRG Nr 2.

  • 2018_02_26_01
  • 2018_02_26_02