KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE837


POŻARY

1365


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

128


ALARMY FAŁSZYWE

2330


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2018-12-18 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 334

W okresie ferii zimowych funkcjonariusze Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie przeprowadzali czynności kontrolno – rozpoznawcze w miejscach zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Kontrole przeprowadzane były wspólnie z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Koninie oraz funkcjonariuszami z Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

Podczas czynności kontrolnych strażacy w ramach akcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo” informowali dzieci jak bezpiecznie spędzać ferie zimowe.

Tekst: kpt. Sebastian Andrzejewski

  • 2018_02_23_01
  • 2018_02_23_02