KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE837


POŻARY

1365


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

128


ALARMY FAŁSZYWE

2330


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2018-12-18 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 334

21 lutego br. tuż po godz. 8.00 konińscy strażacy zostali wezwani do nietypowego zdarzenia w Koninie przy ul. Okólnej.

Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że na wysokości około 7 m na jednej z gałęzi drzewa znajduje się uwięziona mewa.

Działania strażaków polegały na dotarciu do uwięzionego ptaka przy użyciu drabiny, którego następnie przekazano funkcjonariuszom Straży Miejskiej.

Tekst: kpt. Sebastian Andrzejewski. Zdjęcia: JRG Nr 1 w Koninie

  • 2018_02_21_01