KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE837


POŻARY

1365


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

128


ALARMY FAŁSZYWE

2330


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2018-12-18 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 334

5 stycznia 2018 r. w świetlicy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, bryg. Janusz Dębowski Komendant Miejski PSP w Koninie wręczył akty nadania stopnia strażaka Adamowi Banasiakowi, Bartoszowi Piotrowskiemu oraz Błażejowi Prybackiemu, którzy od 4 stycznia br. zostali przyjęci do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysty.

 

W dniu 8 stycznia zostaną skierowani do Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, celem odbycia trzyetapowego szkolenia w zawodzie strażak. Szkolenie to będzie trwało 7 miesięcy.

Tekst: kpt. Michał Karczewski, zdjęcia: mł. kpt. Robert Niestrata

  • 2018_01_05_01
  • 2018_01_05_02