KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE835


POŻARY

1360


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

128


ALARMY FAŁSZYWE

2323


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2018-12-13 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 343

20 grudnia br. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie odbyło się spotkanie wigilijne.

W spotkaniu oprócz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych tut. Komendy uczestniczyli również przedstawiciele jednostek samorządowych, duchowieństwa, służb mundurowych oraz innych instytucji z terenu miasta i powiatu. Wśród obecnych gości byli m. in. Posłowie na Sejm RP Leszek Galemba oraz Ryszard Bartosik, Starosta Koniński Stanisław Bielik oraz Sekretarz Miasta Konina Marek Zawidzki.

Komendant Miejski PSP w Koninie bryg. Janusz Dębowski po przywitaniu przybyłych na spotkanie, złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz podziękował strażakom za dotychczasową sumienną służbę i pracę w mijającym roku.

Tekst: kpt. Sebastian Andrzejewski, zdjęcia: mł. kpt. Robert Niestrata

  • 2017_12_20_1
  • 2017_12_20_2
  • 2017_12_20_3