KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE835


POŻARY

1360


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

128


ALARMY FAŁSZYWE

2323


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2018-12-13 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 343

W dniu 15.12.2017r. w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Koninie odbyła się narada robocza, poświęcona zagrożeniu występowania na terenie naszego kraju przypadków Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF).

Spotkanie prowadził Powiatowy Lekarz Weterynarii pan Ireneusz Szefliński, z udziałem przedstawicieli: Komendy Miejskiej Policji w Koninie, Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, Starostwa Konińskiego, Zarządzania Dróg Powiatowych oraz Kierownika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Miasta Konina.

Według przedstawionych informacji, ujawniono szereg przypadków występowania ASF nie tylko u dzików żyjących w lasach przy wschodniej granicy Polski, ale również w okolicach miasta Warszawy. Należy wspomnieć, że Wielkopolska, to jeden z głównych rejonów z zakresie producentów wieprzowiny, nie tylko na rynek krajowy, ale zwłaszcza na rynek zagraniczny.

W trakcie narady głos zabrał Naczelnik Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego Komendy Miejskiej PSP w Koninie st. kpt. Robert Soliński, który w nawiązaniu do rozpatrywanego tematu, przedstawił zgromadzonym ustawowo nałożone zadania na Państwową Straż Pożarną, a umocowane między innymi w przesłanym z KW PSP w Poznaniu - „Module zadaniowym dot. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju”. Zapisy przedmiotowego modułu, określają działanie komend Państwowej Straży Pożarnej, jako instytucji wspomagającej Powiatowych Lekarzy Weterynarii.

Opracowanie: mł. asp. Patryk Małecki.

Zdjęcia: st. kpt. R. Soliński i Starostwo Powiatowe w Koninie.

  • 2017_12_17_01
  • 2017_12_17_02
  • 2017_12_17_03