KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE410


POŻARY

486


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

53


ALARMY FAŁSZYWE

949


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2018-06-19 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 188

12 października br. funkcjonariusze Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie, kpt. Sebastian Andrzejewski oraz kpt. Michał Karczewski przedstawili wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynków, które są egzekwowane podczas prowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych.

W spotkaniu uczestniczyły osoby zajmujące się sprawami z zakresu ochrony przeciwpożarowej w instytucjach i zakładach pracy.

Opracowanie: kpt. Sebastian Andrzejewski, zdjęcia: Adam Barwinek

  • 2017_10_12_08
  • 2017_10_12_09