KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE683


POŻARY

1165


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

104


ALARMY FAŁSZYWE

1952


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2018-09-23 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 388

Pod koniec roku 2016 konińscy strażacy w ramach pozyskanych środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizowane przedsięwzięcie pn. „Poprawa świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie wpływu pożarów oraz innych zagrożeń na środowisko w ramach realizowanych spotkań z mieszkańcami miasta Konina i powiatu konińskiego” oraz w ramach kampanii społecznej „CZAD I OGIEŃ – OBUDŹ CZUJNOŚĆ” przekazali 250 czujników tlenku węgla dla rodzin z terenu miasta Konina i powiatu konińskiego.

Rodziny, które przystąpiły do konkursów zostały wytypowane przez Urzędy Miast i Gmin powiatu konińskiego. Głównym kryterium decydującym o wytypowaniu rodzin do konkursów było używanie do ogrzewania budynków urządzeń grzewczych takich jak: piece kaflowe, ogrzewacze gazowe oraz inne piecyki, które zamontowane są w pomieszczeniach mieszkalnych.

Są już pierwsze efekty tej akcji w tym sezonie grzewczym. 11 października br. około godz. 20.30 przekazany przez konińskich strażaków czujnik tlenku węgla poinformował lokatorów mieszkania w Koninie przy Placu Zamkowym o zagrożeniu. Gdy mieszkańcy usłyszeli sygnał akustyczny, wydobywający się z czujnika, natychmiast poinformowali straż pożarną. Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy sprawdzili pomieszczenia mieszkania przy użyciu mierników, które potwierdziły obecność tlenku węgla w jednym z pomieszczeń, w którym znajdował się piec kaflowy. Dalsze działania polegały na wygaszeniu pieca i przewietrzeniu pomieszczeń.

Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i czujności w okresie grzewczym. Jak pokazało zdarzenie z dnia wczorajszego, skutecznym zabezpieczeniem są czujniki tlenku węgla. W ubiegłym sezonie grzewczym w kilku przypadkach przekazane przez konińskich strażaków czujniki tlenku węgla ostrzegły mieszkańców przed tragedią.

Przypominamy o konieczności dokonywania okresowych przeglądów oraz czyszczenia przewodów kominowych i wentylacyjnych.

Opracowanie: kpt. Sebastian Andrzejewski, zdjęcia: JRG Nr 2

  • 2017_10_11_01