KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE410


POŻARY

486


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

53


ALARMY FAŁSZYWE

949


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2018-06-19 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 188

10 lipca 2017 r. funkcjonariusze Wydziału Kontrolno – Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie po raz kolejny przeprowadzali czynności kontrolno – rozpoznawcze w miejscach letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.

Tym razem kontrole przeprowadzono w szkołach podstawowych w Smólniku, Skulsku oraz Buszkowie, wspólnie z przedstawicielami Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Koninie.

Podczas czynności kontrolnych dodatkowo strażacy w ramach akcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo” oraz „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” informowali dzieci jak bezpiecznie spędzać wakacje, szczególnie zwracając uwagę na zagrożenia związane z wypoczynkiem nad wodą.

Tekst: kpt. Michał Karczewski

  • 2017_08_11_01
  • 2017_08_11_02
  • 2017_08_11_03