KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE410


POŻARY

486


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

53


ALARMY FAŁSZYWE

949


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2018-06-19 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 188

Wzorem minionych lat oraz w miarę możliwości sprzętowych i finansowych Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie sukcesywnie dokonuje przekazań sprzętu do jednostek OSP z terenu miasta i powiatu konińskiego.

Dlatego też w dniu 9 sierpnia 2017r. funkcjonariusze Wydziału Operacyjno – Szkoleniowego w imieniu Komendanta Miejskiego PSP w Koninie bryg. Janusza Dębowskiego, dokonali przekazania posiadanego sprzętu na ręce członka Zarządu OSP Kuchary Kościelne - druha Andrzeja Króla w obecności druhów jednostki.

Sprzęt, który powszechnie wykorzystywany był podczas eliminowania różnego rodzaju zagrożeń przez Jednostki Ratowniczo – Gaśnicze Nr 1 i 2 KM PSP w Koninie zasilił jednostkę OSP, która pretenduje do włączenia w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu gminy Rychwał.

Aparaty powietrzne Drager służące do ochrony dróg oddechowych wraz z 4 maskami, piła do cięcia betonu i stali oraz sygnalizatory bezruchu niewątpliwie bezpośrednio wpłyną na skuteczność podejmowanych działań oraz na poziom bezpieczeństwa druhów z OSP Kuchary Kościelne.

Tekst: st. kpt. Robert Soliński, zdjęcia: mł. asp. Dawid Kałużny

  • 2017_08_10_01
  • 2017_08_10_02
  • 2017_08_10_03