KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ

W KONINIE410


POŻARY

486


MIEJSCOWE ZAGROŻENIA

53


ALARMY FAŁSZYWE

949


SUMA ZDARZEŃ


Statystyka zdarzeń do dnia 2018-06-19 r.

ILOŚĆ ZDARZEŃ w stosunku do roku ubiegłego: + 188

W dniu 31 lipca 2017r. dzięki uprzejmości kierownictwa Obiektu Rekreacyjno – Sportowego RONDO w Koninie odbyły się ćwiczenia strażaków z Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych Nr 1 i 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie oraz druhów z OSP Krzymów i OSP Skulsk.

 

Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie różnych technik ratowniczych, wykorzystywanych podczas podejmowania osób topiących się, z uwzględnieniem łączenia działań prowadzonych z wody i z linii brzegowej.

Ponadto korzystając z szerokich możliwości jakie daje pływalnia kryta i wręcz krystaliczna woda, sprawdzono także możliwości samoratowania strażaka w sytuacji, gdy w pełnym umundurowaniu specjalnym wpadnie do wody oraz w sytuacji, kiedy nurek natrafi pod wodą na sieć rybacką.

Ćwiczenia miały na celu przypomnienie funkcjonariuszom oraz druhom OSP z jakimi zagrożeniami mogą się spotkać, prowadząc działania w obrębie lub na obszarach wodnych, zwłaszcza podczas sezonu letniego.

Tekst: st. kpt. Robert Soliński, zdjęcia: kpt. Piotr Szafrański i JRG Nr 1 i 2

  • 2017_08_07_01
  • 2017_08_07_02
  • 2017_08_07_03